Gúmmíkurl á íþróttavöllum ekki talið hættulegt af ECHA

Þann 12.júlí 2016 s.l tók Efnastofnun Evrópu (ECHA) til skoðunar heilsufarsleg áhrif og áhættu sem gæti stafað af notkun endurunnins gúmmikurls sem fylliefni á gervigrasvöllum en umræðan um möguleg krabbameinsvaldandi efni var nokkur á þessum tíma í samfélaginu.

Skoðuð var sérstaklega áhætta fyrir notendur, að börnum meðtöldum og starfsfólki sem vinnur við uppsetningu og viðhald slíkra gervigrasvalla.  ECHA hefur nú lokið mati sínu og eru niðurstöðurnar stofnunarinnar þær að notkun endurunnins gúmmíkurls sé ekki áhyggjuefni. Hins vegar þegar vellir eru innanhúss geti rokgjörn efni úr kurlinu valdið ertingu í augum og á húð og því þurfi að loftræsta vel.  Frétt um þetta birtist fyrst á vef Umhverfisstofnunar.

Ýmisleg hættuleg efni eru til staðar í endurunnu gúmmikurli sem notast er við á gervigrasvöllum og má þar nefna fjölhringa arómatísk vetniskolefni (PAH), málma og þalöt en einnig rokgjörn lífræn efnasambönd.  Skoðaði ECHA möguleg vááhrif vegna snertingar við húð, inntöku og innöndunar.

Á forsendur þeirra gagna sem stuðst var við af hálfu ECHA var niðurstaðan sú að notkun kurlsins sé ekki áhyggjuefni en eftirfarandi kom nánar út úr mati ECHA:

 • Miðað við styrk PAH í gúmmíkurli á evrópskum íþróttavöllum telur ECHA ekki ástæða til að hafa áhyggjur af aukinni krabbameinsáhættu
  .
 • Styrkur málma í kurlinu er almennt lægri en krafa er gerð um í núverandi löggjöf um málminnihald leikfanga og er því ekki áhyggjuefni.
 • Önnur efni sem skoðuð voru eins og. þalöt, bensóþíasól og metýlísóbútýlketón finnast í minna magni en svo að þau hafi áhrif á heilsu.
 • Hinsvegar þegar vellir eru innanhúss geti rokgjörn efni úr kurlinu valdið ertingu í augum og á húð.

Í þeim rannsóknum sem lágu til grundvallar á mati ECHA reyndust styrkir PAH í endurunnu gúmmíkurli vera vel innan marka REACH-reglugerðarinnar fyrir styrk svokallaðra CMR-efna í neytendavörum. (Til CMR-efna teljast efni sem eru krabbameinsvaldandi, hafa stökkbreytandi áhrif á kímfrumur eða eituráhrif á æxlun.)

Í ljósi þeirra óvissuþátta sem komu fram í matinu leggur ECHA til eftifarandi aðgerðir:

 • Að skoðað verði hvort breyta eigi REACH reglugerðinni til þess að tryggja að aðeins sé verið að markaðsetja endurunnið gúmmíkurl með afar lagan PAH styrk og annarra efna sem geta mögulega verið hættuleg.
 • Að eigendur og rekstraraðilar valla með gúmmíkurli hvort sem er innanhúss eða utanhúss, láti mæla reglulega styrk PAH og annarra efna í kurlinu og geri niðurstöður mælinganna aðgengilegar fyrir áhugasama á einföldu og skiljanlegu formi.
 • Að framleiðendur endurunnins gúmmíkurls og hagsmunasamtök þeirra þrói leiðbeiningar til þess að aðstoða innflytjendur og rekstraraðila við að meta styrk efna í kurlinu.
 • Að íþróttasamtök í Evrópu sem eru í samstarfi við framleiðendur endurunnins gúmmíkurls, tryggi aðgengi leikmanna og almennings að einföldum og siljanlegum upplýsingum sem tengjast öryggi þeirra við notkun kurlsins á íþróttavöllum.
 • Að eigendur og rekstraraðilar íþróttavalla innanhúss þar sem notast er við endurunnið gúmmíkurl tryggi fullnægjandi loftræstingu.

Til viðbótar við ofngreint þá mælir ECHA með því að leikmenn á gervigrasvöllum hugi ætíð að hreinlæti í kjölfar notkunar vallanna.

Hæt er að skoða frétt ECHA um skýrsluna hér og nálgast má sjálfa skýrsluna hér