Reglur vegna loftmengunar skemmtiferðaskipa, en þau skulu nýta sér rafmagn við bryggju sé það mögulegt

Með aukinni ferðamennsku hérlendis hafa skemmtiferðaskip bæst við flóruna sem sækir landið heim.  Nú þegar er mikið af skemmtiferðaskipum sem liggja hér við bryggju og er erfitt að horfa fram hjá þeirri loftmengun sem af þeim stafar.  Umhverfisstofnun hefur bent á að hérlendis gilda reglur um brennisteinsinnihald skipaeldsneytis við mismunandi aðstæður.  Skipaeldsneyti skiptist þannig í þrjá megin flokka sem eru svartolía, skipaeldsneytisolía og skipagasolía.  Þessar tegundir innihalda mismikið af brennisteini, en mest af honum er í svartolíu en minnst í skipagasolíu.  Við bruna skipaeldsneytis með svo miklu brennisteinsinnihaldi losnar brennisteinsoxíð út í andrúmsloftið.  Til þess að draga úr þeirri mengun hafa verið settar takmarkanir á því hvert brennisteinsinnihald skipaeldsneytis má vera og slíkt hið sama gildir um allt fljótandi eldsneyti.

Í mengunarlögsögu Íslands er sú regla almennt að skip mega brenna svartolíu með hámarks brennisteinsinnihaldi upp á 3.5%.  Um farþega- og skemmtiferðaskip gilda þó aðeins aðrar reglur og þar má hámarks brennisteinsinnihald ekki fara yfir 1.5% sem aftur gerir það að verkum að þessi skip geta ekki nýtt sér svartolíu þar sem hún inniheldur of mikið af brennisteini.  Þetta mun hins vegar breytast frá og með 1.janúar 2020 þegar brennisteinsinnihald í skipaeldnseyti í mengunarlögsögu hérlendis má ekki vera hærra en 0.5%.

Reglulegar mælingar eru gerðar á innihaldi brennisteins í skipaeldnseyti sem innflutt er til landsins.  Um öll skip sem liggja hér við bryggju gildir að þau skuli nýta sér rafmagn úr landi í stað skipaeldnseytis sé það mögulegt.  Sé rafmagn ekki til staðar er heimilt að brenna skipaeldnseyti í staðinn en brennisteinsinnihald þess má ekki fara yfir 0.1%

Hyggur Umhverfisstofnun nú á eftirlit með þessu á næstunni og ætlar að staðreyna með mælingum hvort þessu sé framfylgt hér á landi.